PERTANYAAN DARI ALUMNI DALAM BAHTSUL MASAIL PERTEMUAN HARAKAH 1432 H :

Mohon penjelasan :
1. Dalam Menentukan awal Bulan apakah lebih mendahulukan Ru’yat daripada Hisab atau sebaliknya ?
Jawab :
Mendahulukan ru’yat, sebab anu sah teh ru’yat, hisab mah kanggo nguji ru’yat, bisi aya ru’yat anu muttaham, sebab aya jalmi adil anu dina ru’yatna bisa muttaham anu diragukan, misal ceuk hisab teu mungkin katingal hilal the tapi ru’yatna meunang hilal maka eta jadi muttaham
2. Siapa saja yang dimaksud tokoh wahabiah salafiah, dan apa saja ciri khas dari kelompok ini dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak
Jawab :
asalnamah muhammad bin abdul wahhab, anjenna bentrok teh jeung saderekna sulaiman bin abdul wahhab, ari sadereknamah tetep sajalan jeung guruna syekh sulaiman kurdi di Madinah, abdullah bin wahhab pinter jalminateh, ngan sok gampil ngamusyrikkeun, akhirna ku walikota mekah diusir, biur ka syardi ibukota mekah ayeuna, ngahiji jeung raja anu memang beuga cita cita hayang ngarebut mekah, tah eta paham wahabiah anu sok musyrik musyrik kitu, ari nyebut jadi salafiah mah nu ayeuna, duka saha tokoh nateh, diganti salafi jadi wahabi salafi, lantaran meureun ningali yen ahlussunah teh aya ahlul hadits eta ahlul hadits the salaf, ahlul wijdan jeung ahlul kalam, ahlul kalam teh mutaakhirin, jadi hayangnateh diaku salaf supaya kaasup kana ahlul hadits.
(firman)

Mohon Penjelasan mengenai NII, Terorisme, dan Aliran Sesat. Menurut pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah ?
Jawab :
Ari NII teh teu mutlaq salah, ngan mungkin teu bisa ngamasyarakatkeun Islam, nyieun tindakan drastis, cobi lamun tindakan teu kasar, siga carana ku ngamenangkan pemilihan umum bari ulah kasar jeung keras, siga masyumi baheula, kasar keras, ngamusyrikkeun, malah nyebut kafir sapotong sagala ka NU, eta anu benerna (tapi kurang tepat dina cara), tapi aya deui NII na anu palsu anu menang buatan amerika, dihijikeun kadinya kana NII anu bener, nu matak NII anu balener babari ditewakan, da eta kusabab aya penyusup.
(Tardi Firman Siddiq)

Hoyong dijelaskeun perkawis :
1. Sapertos kumaha Tata cara Sholat Masbuq di Al-Barkah supados teu ngabatalkeun kana sholat ?
Jawab :
Memang dina masbuq teh sok aya gerakan mundur, atawa ngeser kasisi, atawa ngarapetan, ngarenggangan, tapi ulah tilu lengkah tuluy tuluy,gerakanna ulah tilu lengkah tuluy tuluy, mun tilu lengkah mun teu tuluy tuluy teu nanaon, mun dua lengkah najan tuluy tuluy oge teu batal, dua lengkah teh upama suku katukang nu hiji terus nu hiji deui katukang pas rata eta dua lengkah, pami nu kaduateh lepas kalah tukang teuing maka jadi tilu lengkah.
2. Bentuk Pangaosan di TV anu ngahubungkeun panyawat disababkeun ku ngalakukeun ma’shiat/akhlak awon ?
Jawab :
Ah eta teh can puguh bener,can puguh pas kitu, ngan memang ari musibah teh lolobana akibat ma’siat, tapi ari dikitukeun mah terlalu…..kumahanya… jadi…. ‘alalllah, banget teuing, jeung manehannana asa geus beuga ma’unah, boa (malah asa) beuga karomah dina pandangannanateh, malah (mama) geus pernah ngadatangan nu kitu, ah sarua we jeung nu sejen, teuaya kelebihan , ngan etateh ngabeugaan cabang cabang na tina ujub
(Badri Sanusi)

Mohon penjelasan :
1. Bagaimana Hukumnya jual beli disupermarket tanpa ijab qobul sah atau tidak?
Jawab :
Eta the (ari) ijab qobul teh di wajibkeunnana dina madzhab syafi’I dina barang anu teu ghalib dibikeun, ari barang anu ghalib dibikeunmah (jadi) muathoh tea, etamah sawios teu ijab qabul ge, jeung ari ijab qabul teh teu kudu kieu “bi’tuka hadza bi kadza” tuluy “istaroytu hadza bikadza” teu kudu kitu, cekap ku nuhun oge, atawa terimakasih, anu nuduhkeun kana ridho pokonamah, pembeli ridho nyerahkeun duit penjual ridho nyerahkeun barang, dina batas anu teu galib di bikeun siga misalna meuli sepeda motor atawa anu nilai ratusan juta, cukup ku nuhun, atawa terimakasih etateh geus nuduhkeun kana ridho (eta ge tos ijab qabul)
2. Hukumnya jual beli Pupuk Organik (kompos) ?
Jawab :
Jual beli najis teu menang, tapi lamun eta najis aya manfaatna menang naqlul yad, naqlul yad tea, jadi ke teh upamanamah make basa, “kuring nyerahkeun ieu barang ka anjeun, anjeun nyerahkeun ieu barang ka kuring” jadi sanes basa jual beli, aya contona dina taqrib “asqottu haqqiie ‘an hadza bi kadza” hadza teh barang anu dipasrahkeun kaditu, kadza duitna, jadi upamanamah Asqottu haqqiee ‘an hadza bihadzihil fulus” barangna siga anjing anu aya manfaatna, ari teu aya manfaatnamah teu menang, tah saperti pupuk etateh najis anu aya manfaatna, jadi bisa ku naqlul yad, upama hadza kana barang nu aya (payuneun) tunjuk we (bari nyebat) “asqottu hadzihi bi kadza” ceuk anu narima na “qobiltu” tah eta basa ijabna kitu, anu ijabnateh nyaeta anu beuga barang najisna “asqottu haqqie” sabab lain milik, hak, jadi ulah “milki”, jadi lain jual beli asupna tapi naqlul yad, pelepasan haq
3. Bagaimana Hukumnya membeli daging ayam dari penjual yang bukan muslim?
Jawab :
Ari sakadar bukan muslimnamah teu nanaon, ngan tetep urang kudu waspada kana halal na eta daging, tina pamencitannana atawa nanaonnana, ari jual belinamah teu nanaon,ngan eta waspadana ku halalna eta daging, bisi dipencit ku manehanana, kudu eta we aya hiji kewaspadaan di urangna, naha penelitian naha beja atawa ghalib, naha terang saha nu mencitna, lamun teu tah urang waspadanateh, bisi dipencit ku manehanana, lain daging hayam wae, daging munding domba, tapi upama anu numutkeun saperti aya kornet anu geus dijamin ku majelis ulama halal, heg melina di non muslim meunang, tapi muamalah jeung lain muslim etateh hukumna makruh, muamalah naon we urang nginjem mobil, atawa nyewa mobil, urang ngagawekeun manehannaa sina jadi sopir urang, atawa urang jadi sopir manehanana, malah upami jadi jual jasa ka non muslim eta lebih banget makruh nateh, sabab jadi ngakhodam itu jadi istikhdam ka urang, ngan eta teh nyaeta, mun bisa di antisipasi ku muslim teh supaya ulah jadi ngajajah, lamun disiplin sadaya umat Islam, ulah meli ti non muslim, satahun we bubar, sabenerna alat politik anu kacida kuatna, ngan memang ari menang mah menang, Kangjeung rasul kantos muamalah kitu, abdas tina gentong nasroniyyah jadi mun tea mah muamalah nya keuna na kana rukhsoh kitu, tapi tetep, ari muamalah teh lain jual beli wae, nginjem atawa nginjemkeun najan teu ngamilik tapi aya haq penggunaan. (Eta ge muamalah, anu mun tiasa ulah ka non muslim)
4. Bagaimana Hukumnya Adopsi anak , dalam hal nashabnya?
Jawab :
Haram. Jeung teu jadi nashab.
5. diperbolehkan atau tidak hadirnya orang tua yang mewakilkan perwalian nikah anaknya
dimajlis akad tersebut?
Jawab :
Boleh, ngan ulah jadi saksi, eta teh teu menang hadir jadi saksi, ari hadir kitu mah ningalikeun meunang, nyaksian (= ningali) etamah teu nanaon, tapi ari jadi saksi anu dua, jadi rukun nikah eta teu menang, sabab wali teh bapak, bapak anu saagama, ari anu teu saagama komo moal bisa, aya keneh bapak aki teu jadi wali , upami wali teh dulur, maka etamah kudu di idzinan ku calon panganten awewena, “mangga tikahkeun abdi ku akang”, lamun dulur lalakina loba kudu ditangtukeun, mun ngan hiji hijina tah etamah idzin, sajaba idzin teh kudu tahsis deui, tapi najan geus idzin jeung tahsis teh tanyakeun deui “daek dikawinkeun ku akang teh?” atawa “daek dikawinkeun ku emang teh?” da nu mujbirmah ngan ukur bapa jeung aki, jeung saterusna aki ti bapak. (ketika wali nikah lain ku wali mujbir, maka kudu aya idzin jeung tahsis)
6. Apakah hadits
صلاة الليل مثنى مثنى
menjadi syarat mutlak bahwa shalat sunat dimalam hari harus 2 rakat dua rakat? Bahgaimana hukumnya shalat sunat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam?
Jawab :
Eta teh teu wajibو ngan alusna, kulantaran lamun dua salam teh leuwih loba surat, jeung leuwih loba tahiyat akhir anu panjang, afdholna.
(abdurrahman)

abdi alumni Angkatan 2009 bade tumaros masalah perbedaan 1 syawal 1432 H :
1. Kumaha hukumna kanggo urang salaku warga nahdliyyin ngiringan lebaran kaping 30 Agustus sami sareng muhammadiyyah, wajib di qodoan atanapi henteu shaumna ?
Jawab :
Upami Tasdiq kana ahli hisabna, lain taqlid, tapi tasdiq ku apal sabarah derajat, teu ningali kana muhammadiyahna ieu mah, lamun urang bade puasa atawa bade lebaran dasarna hisab, tapi urangna lain hasib, wajib tasdiq ka hasib nyaeta ku apal saanu derajat, manzilah diditu, ijtima’na sakitu, wujudul hilalna derajat dina waktu ghurub minimalna dua derajat, dibawah dua derajat teu imkan ru’yat tah eta teh kudu terang, lain ngan saukur ustad anu lebaranna ayeuna ngilu we, atawa ustad anu puasana ayeuna ngilu we, muhammadiyah oge can puguh tasdiq warganateh, sabab diintruksikeun ti pusatna kitu bari wargana can puguh apaleun, sabab yajuzu lihasibin wa liman yassodaqo an ya’mala bihisabihi ibtidaisshoum wal ied, tapi yusannu ikhfa ulah disebarluaskeun, nyaeta muhammadiyah teu make fiqih urang, jadi we disebarkeun, malah mungkin politik we hayang beda. Patokan tasdiq teh anu ilmiah, jadi ulah aya kemungkinan kemungkinan anu lain, kudu buled, jadi kudu yakin anu teu cukup ku tashowwur atawa ku dzhon. Ari dzhon mah idroku thorofirrojih masih aya tingkat marjuh etateh, ari syak mah idroku thorofin ala haddin sawa, ari yakinmah idrokun jaazimun, teu aya lolongkrang kanggo ragu.
2. Sakumaha nilai wajibna urang taat ka Pamarentah dina masalah ngiring kana kaputusanna (1 Syawwal 1432 H) dosa atanapi henteu upami benteun dina 1 syawwal tea ?
Jawab:
Dosa, kajabi hasib, memang salami teuacan ngajalankeun syariat Islam jadi waliyyul amri bid dlaruri, ari taatnateh dlaruri, ari nu taatna ikhtiyarimah teu, dosa mun teu nurut ka waliyyul amri upami dlaruri, dlaruri teh lamun matak bahaya, maka jadi kudu patuh nateh, siga mematuhi peraturan lalulintas lamun teu ngagugu tabrakan urang, jadi wajib patuh nateh tah eta dlaruri teh kitu, etateh waliyyul amri bissyaukah teh kitu, atawa manehnat\ we nyieun tindakan ka urang ketika teu patuh teh ditangkep, di bui atawa di ta’zir, ari ulil amri teh kedah dua nyaeta ahlul halli wal aqdi sareung waliyyul amri, gabungan tina dua eta jadi ulil amri, diurang teu acan memenuhi persyaratan tah kana ahlul halli wal aqdi MPR DPR teh, jadi teu ngagaduhan nilai eta, oge dasarna teu ngagunakeun syariah
(Abdullah, angkatan 2009)

Abdi alumni angkatan 2010, punteun bade tumaros dupi tilas cai kahampangan anu nempel dina lantai wc, teras warnana janteun koneng eta lantai teh, teras dibanjur ku cai, teras eta cai teh ngacret kana anggoan, naha eta najis atanapi henteu ? hoyong sareng sumber referensi kitabna.
Jawab :
Najis aeniyyah anu jadi pulas kitu maka pulas eta najis, sabab syarat ngaleungitkeun najis ainiyyah mah kedah leungit tilu hal tea ainuhu, wa launuhu, wa rihuhu, aya keneh warna tina najis maka najis, lamun kaseblok maka jadi mutanajis caina, sabab cai saeutik kena ku najis maka jadi mutanajis, lamun kitumah kakeueum ku qullatain teu, ituna (najisna) teu jadi suci najan kaseblokan ge, da launuhu teu leungit.
(mu’min, angkatan 2010)

Kumaha menyikapi hiji SMS anu dina isi smsna :
“kirim SMS ini, nanti dalam jangka 1 minggu akan mendapat Rizki , tapi kalo anda tidak mengirim, anda akan mendapat musibah”
Jawab :
Ah etamah (teu aya nilaian), memang sok aya pangaruhna kanu sieunan sok jadi borangan
(zahid)

Iklan

Pengurusan Jenazah Islam

Pengurusan Jenazah Islam

http://118.97.193.11/moodle/file.php/1/pengurusan_jenazah_islam.pdf

50 SIFAT

SIFAT-SIFAT ALLAH BESERTA DALILNYA

 1.      Wujud (Ada) lawannya ‘Adam (Tidak ada)

 Dalil ‘Aqli : Karena ada ciptaan-Nya, Dalil Naqli : Surat Ar-Ro’du ayat 16:

{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ … قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)} [الرعد: 16]

16. Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?” Jawabnya: “Allah”. …..” Katakanlah: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”.

2.      Qidam (Terdahulu/Tak berawal) lawannya Hudust (Baru/Ada awalnya)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah hudust (ada awalnya) pasti Allah membutuhkan yang menciptakan, dan itu mustahil bagi Allah.
 • Dalil Naqli    :   Surat Al-Hadid  ayat 3:

{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ} [الحديد: 3]

       Dialah yang Awal dan yang akhir.

3.      Baqo (Kekal/Tiada akhirnya) lawannya Fana (Rusak/Musnah)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah fana (rusak atau tidak kekal) pasti Allah Hudust, dan itu mustahil.bagi Allah
 • Dalil Naqli :  Surat Ar-Rahman  ayat 27:

{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) } [الرحمن: 28]

  Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

4.      Mukholafatu Lilhawadist (Berbeda dengan makhluknya) lawannya Mumatsalatu Lilhawadist (Menyerupai makhluknya)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah Mumatsalah (menyerupai makhluk) maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, dan itu mustahil.
 • Dalil Naqli :   Surat Asy-Syuro ayat 11:

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [الشورى: 11]

tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia,

 5.      Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri dengan Dzatnya sendiri) lawannya Ihtiyaj (Membutuhkan)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah Ihtiyaj (membutuhkan tempat atau pencipta) maka Allah “sifat”.Seperti warna putih(sifat), membutuhkan benda(untuk tempat), apa bila benda itu hilang maka warna putihpun akan ikut hilang. Dan itu mustahil bagi Allah.
 • Dalil Naqli : Surat Al-Ankabut  ayat 6:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  العنكبوت: 6

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

6.      Wahdaniyyat (Esa/Tunggal) lawannya Ta’addud (Lebih dari satu)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah Ta’addud (tidak tunggal) maka tidak akan ada ciptaanNya, karena apabila Allah ada dua tentu mereka akan berbagi pendapat, dan itu mustahil. Maka  tidak mungkin Allah Ta’addud.
 • Dalil Naqli : Surat Al Ikhlas

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)

1.  Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.

2.  Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3.  Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

4.  Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

7.      Qudrat (Berkuasa atas segala sesuatu) lawannya ‘Ajzu (Lemah/Tidak bisa berbuat apa – apa)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah ‘Ajzu (tidak bisa apa-apa) pasti tidak akan pernah ada ciptaanNya, dan itu mustahil bagi Allah.
 • Dalil Naqli : Surat Al Baqoroh  ayat 20:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  [البقرة: 20]

Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

8.      Irodat  (Berkehendak) lawannya Karohah (Terpaksa)

 • Dalil ‘Aqli :   Seandainya Allah Karohah (terpaksa) pasti Allah ‘Ajzu(lemah). Dan itu mustahil.
 • Dalil Naqli : Surat Hud  ayat 107:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ  هود: 107

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki.

 9.       ‘Ilmu (Maha Mengetahui) lawannya Jahl (Bodoh)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah jahal (Bodoh) pasti Allah tidak Irodat(tidak berkehendak karena bodoh), dan itu mustahil.
 • Dalil Naqli : Surat Al Baqoroh ayat 231:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

 10.  Hayat (Hidup) lawannya Maut (Mati)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya Allah Maut (Mati) pasti Allah tidak Qudrat, Iradat dan tidak ‘Ilmu, dan itu mustahil.
 • Dalil naqli :  Surat Al Baqoroh   ayat 255:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  البقرة: 255

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)

11.  Sama’ (Maha Mendengar) lawannya Shomam (Tuli)

 • Dalil ‘Aqli :    Tidak masuk akal apabila Allah tidak mendengar.
 • Dalil Naqli :    Surat Asy Syuro  ayat 11:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  الشورى: 11

dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.

12.  Bashor (Maha Melihat) lawannya ‘Amaa (Buta)

 • Dalil ‘Aqli :   Tidak masuk akal apabila Allah tidak melihat
 • Dalil Naqli :    Surat Asy Syuro ayat 11:

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  الشورى: 11

dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.

13.  Kalam (Berfirman) lawannya Bukmu (Tidak berfirman/tidak bisa berbicara)

 • Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 164:

 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  النساء: 164

dan Allah Telah berbicara kepada Musa dengan langsung

14.  Qodiron lawannya ‘Ajizan

 • Dalilnya sama dengan dalil sifat Qudrot

15.  Muridan lawannya Karihan

 • Dalilnya sama dengan dali sifat Irodat

16.  ‘Aliman lawannya Jahilan

 • Dalilnya sama dengan dalil sifat ‘Ilmu

17.  Hayyan lawannya mayyitan

 • Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat

18.  Sami’an lawannya Ashomma

 • Dalilnya sama dengan sifat Sama’

19.  Bashiron lawannya A’maa

 • Dalilnya sama dengan dalil sifat Bashor

20.  Mutakaliman lawannya Abkama

 • Dalilnya sama dengan dalil sifat Kalam

 

SIFAT YANG 20(duapuluh)  TERBAGI  4(empat)

 1.    وجود Shifat Nafsiyyah  yaitu  Shifat
 2. disebut Nafsiyyah:

لأنها لا تدل على معنى زائد على نفس الذات  (فتح المجيد ص 37)

Karena tidak menunjukan pada ma’na yang lebih dari Dzat

قدم، بقاء، مخالفة للحوادث، قيامه بنفسه، وحدانية

 1. Shifat Salbiyyah  ada 5(lima)

لأنها دلت على سلب ما لا يليق به تعالى   (فتح المجيد ص 37)

Disebut Salbiyyah

Karena menunjukan pada tidak adanya hal yang tidak pantas kepada Allah

 1. Shifat Ma’ani   ada 7(tujuh)

قدرة، ارادة، علم، حياة، سمع، بصر، كلام.

وهي وجودية بحيث لو كشف الحجاب ارؤيت او سمعت  (تجان الدراري ص9)

Shifat Ma’ani itu Wujudy (betul-betul ada)  kalau sekiranya dibuka hijab maka tentu bisa dilihat atau didengar

 1. Shifat Ma’nawiyyah  ada 7(tujuh)

قادرا، مريدا، عالما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلما. 

 1.    وهي أمور إعتبارية   (تجان الدراري ص9)

Shifat Ma’nawiyyah itu  hal-hal yang berkaitan ( dengan Shifat Ma’ani)

 

 

 

SIFAT JAIZ BAGI ALLAH

Artinya: “Mungkin bagi Allah menciptakan atau tidak menciptakan makhluk”.

 • Dalil ‘Aqli :   Seandainya bagi Allah wajib atau mustahil menciptakan makhluk (Mumkinat), maka setiap apapun yang jaiz (mungkin) pasti akan jadi wajib dan jadi mustahil. Dan itu mustahil bagi Allah.
 • Dalil Naqli : Surat Ibrahim  ayat 19:

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ  إبراهيم: 19

jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SIFAT- SIFAT PARA ROSUL BESERTA DALILNYA

 1. Shidiq (Benar) lawannya Kadzib (Bohong)

 • Dalil ‘Aqli :  Seandainya Para Rosul Kadzib pasti Khobar (Wahyu) dari Allah pun bohong, dan itu mustahil.
 • Dalil Naqli :   Surat Al Ahzab ayat 22:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  الأحزاب: 22

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka Berkata : “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita”. dan benarlah Allah dan Rasul-Nya..

2. Amanah (Terpercaya) lawannya Khiyanah (Berkhianat)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya para Rosul Khianah dengan melakukan pekerjaan yang diharamkan atau yang dimakruhkan oleh Allah, maka kita diperintahkan untuk melakukan yang diharamkan dan dimakruhkan, dan itu mustahil.
 • Dalil Naqli : Surat Al Ahzab ayat 21:

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا   الأحزاب: 21

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik

3. Tabligh (Menyampaikan) lawanya Kitman (Menyembunyikan)

 • Dalil ‘Aqli : Seandainya para Rosul Kitman artinya menyembunyikan semua yang wajib disampaikan pada seluruh makhluk, pasti kita diperintahkan juga untuk menyembunyikan ilmu, dan itu mustahil. Karena barang siapa yang menyembunyikan ilmu maka dia dilaknat oleh Allah SWT.
 • Dalil Naqli : Surat Al Maidah  ayat 92:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ   المائدة: 92

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

 4. Fathonah (Cerdas) lawannya Baladah (Bodoh)

 • Dalil ‘Aqli :   Seandainya para Rosul Baladah, pasti para Rosul tidak akan mengalahkan musuh-musuhnya dalam mengadu atau beradu argumen, sedangkan para Rosul sudah terbukti bisa mengalahkan musuh-musuhnya , jadi mustahil para Rosul Baladah atau Bodoh.
 • Dalil Naqli : Surat Al An’am ayat 83:

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

Dan Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya.

                                                      

 

SIFAT JAIZ BAGI PARA RASUL

 

Yaitu sifat  “A’rodul Basyariyah”. Artinya sifat kemanusiaan, seperti para Rosul makan, minum, nikah, dan sakit.

 • Dalil ‘Aqli :  Karena para sahabat suadah menyaksikan secara langsung para Rosulnya makan, minum, tertidur, nikah dan pernah sakit. Tapi sifat-sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi martabat keRosulan malah menambah tingginya derajat para Rosul.
 • Dalil Naqli   : Surat Al-Kahfi  ayat 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa”.

NAMA-NAMA RASUL YANG WAJIB DIKETAHUI

 

Nabi Adam

Nabi Idris

Nabi Nuh

Nabi Hud

Nabi Soleh

Nabi Ibrahim

Nabi Luth

Nabi Ismail

Nabi Ishak

NabiYaakob

Nabi Yusuf

Nabi Ayyub

Nabi Syu’aib

Nabi Zulkifli

Nabi Musa

Nabi Harun

Nabi Daud

NabiSulaiman

Nabi Ilyas

Nabi Ilyasa’

Nabi Yunus

Nabi Zakaria

Nabi Yahya

Nabi Isa

Nabi Muhammad

DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA RASUL

Firman Allah SWT:-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  البقرة: 285

 Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.

 

 

 

{ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) } [الأنعام: 83 – 87]

KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA RASUL

Setiap orang Islam wajib beriman dengan rukun Iman yang keempat.Siapa yang tidak mempercayai atau tidak beriman kepada rasul boleh menyebabkan

imannya rosak.Orang yang mentaati rasul bererti mentaati Allah SWT.

                                  WALLAHU A’LAM

Alhamdulillah itulah ringkasan Aqoi’d iman yang 50 besrta dalil-dalilnya, Kesimpulannya: 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. 4 yang wajib bagi para Rosul, 4 yang mustahil bagi para Rosul dan 1 yang jaiz bagi para rosul.

Video

Maulid Al-Barjanzy (Wakana-Awwal)

Maulid Al-Barjanzy (Wakana-Awwal)
Direkam antara 1970-1980an

lagam = Rosdy (cianjur)

Pembaca = Anonim

ILMU FAROIDL (WARIS)

Ilmu Faroidl dari buku susunan Syaikhuna KH. Abdul Qodir Rozy.

Segala Puji bagi Allah seru sekalian alam, yang menetapkan hukum yang maha adil bagi seluruh mahkluk-Nya. Shalawat serta Salam dihaturkan bagi Baginda Rasulullah rahmat bagi semest alam beserta shahabat, tabi’in dan sekalian ummatnya.
amma ba’du . Ilmu faroidl adalah ilmu yang paling dahulu diangkat dari muka bumi karena wafat para ahlinya dan banyak orang yang tidak mau mempelajari dan mengamalkannya.
ilmu faroidl ialah ilmu pembagian harta peninggalan orang mati tirkah kepada ahlinya warisnya yang terdiri dari dzawil furudl dan ashobah. dzawil furudl ialah mereka yang mendapat bagian tertentu, sedangkan ashobah ialah yang mendapat sisanya atau keseluruhannya.
Apabila ada orang mati maka pengaturan tirkanya ada ketentuan sebagai berikut:
Pertama Tahjiez atau biaya penguburan , kecuali bila mayat itu seorang istri yang tidak nusyuz maka biaya penguburan, itu dibebankan kepada suaminya.
kedua Duyun, atau hutang kepada manusia atau kehadlarat Allah SWT.
Ketiga Wasiat , atau amanat untuk memberikan harta paling banyak satu pertiga tirkah kepada pribadi atau lembaga.
keempat pembagian waris :

Ahli waris laki-laki ada 15 yaitu:

 1. Ayah
 2. Kakek terus ke atas
 3. anak
 4. Cucu dari anak laki laki
 5. Saudara seayah seibu
 6. Saudara Seayah
 7. Saudara seibu
 8. Anak saudara Seayah seibu
 9. Anak Saudara Seayah
 10. Paman Seayah Seibu
 11. Paman Seayah
 12. Anak Paman Seayah seibu
 13. Anak Paman Seayah
 14. Suami
 15. Tuan yang memerdekakan

Ahli Waris Perempuan ada 10 Yaitu :

 1. Anak
 2. Cucu perempuan dari Anak laki laki atau cicit dari cucu laki laki dari anak laki laki
 3. Ibu
 4. Nenek dari Ibu
 5. Nenek dari Ayah
 6. Saudara Seayah Seibu
 7. Saudara Seibu
 8. Saudara Seayah
 9. Istri
 10. Perempuan yang memerdekakan

Ashobah dari Pihak Laki- laki ada 12 Yaitu

 1. Anak
 2. Cucu
 3. Ayah
 4. Kakek
 5. Paman Seayah Seibu
 6. Paman Seayah
 7. Anak Paman Seayah Seibu
 8. Anak Paman Seayah
 9. Saudara Seayah Seibu
 10. Saudara Seayah
 11. Anak Saudara Seayah Seibu
 12. Anak saudara seayah

Dzawil Arham ialah kerabat yang tidak mendapat waris, ada 11 orang yaitu :

 1. Cucu dari anak perempuan
 2. Anak saudara perempuan
 3. Anak perempuan saudara laki laki
 4. Anak Perempuan Paman
 5. Paman seibu/saudara ayah ibu
 6. saudara seibu
 7. saudara perempuan seibu
 8. saudara perempuan ayah
 9. kakek dari Ibu
 10. Ibunya bapak ibu
 11. Anaknya saudara seibu

Apabila seluruh Ahli Waris semua ada, yakni mereka masih hidup pada waktu Muwarris (Almarhum) mati, maka yang mendapat waris itu hanya ayah , ibu, anak laki laki, anak perempuan dan istri suami karena yang lainnya terhijab oleh mereka, dan mereka tidak terhijab oleh yang lain.

HIJAB HIRMAN (PENGAHALANG WARIS) SEHINGGA YANG TERHIJAB TIDAKMENDAPAT WARIS SAMA SEKALI.

Kakek terhijab oleh ayah dan kakek yang lebih dekat ke mayit.

Saudara seayah seibu terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Anak laki laki, dan
 3. Cucu laki laki dari anak laki laki

Cucu  laki laki terhijab oleh anak laki laki atau cucu laki laki yang lebih dekat

Saudara laki laki seayah terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Anak laki laki
 3. Cucu laki laki dari anak laki laki
 4. Saudara seayah dan seibu

Saudara laki laki seibu terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Kakek (ayahnya ayah)
 3. Anak laki laki
 4. Cucu laki laki dari anak laki laki
 5. Anak perempuan
 6. Cucu perempuan dari anak laki laki (atau cicit perempuan dari cucu laki laki terus ke bawah)

Anak laki laki saudara laki laki seayah seibu terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Kakek
 3. Anak laki laki
 4. Cucu laki dari anak laki laki
 5. Saudara seayah seibu
 6. Saudara seayah

Anak laki laki saudara laki laki seayah terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Kakek
 3. Anak laki laki
 4. Cucu laki laki dari anak laki laki
 5. Saudara seayah seibu
 6. Saudara seayah
 7. Anak laki laki dari saudara laki laki seayah seibu

Paman seayah seibu terhijab oleh :

 1. Ayah
 2. Kakek
 3. Anak laki laki
 4. Cucu laki laki dari anak laki laki
 5. Saudara laki laki seayah seibu
 6. Saudara seayah
 7. Anak laki laki saudara laki laki seayah seibu
 8. Anak laki laki saudara laki laki seayah

Paman Seayah terhijab oleh 8 pihak di atas dan paman seayah seibu

Anak Paman Seayah seibu terhijab oleh 9 pihak diatas dan anak paman seayah

Anaka paman seayah terhijab oleh 10 pihak diatas dan anak peman seayah seibu

Orang yang memerdekakan terhijab oleh ashobah Nasab

Cucu perempuan dari anak laki laki terhijab oleh anak laki laki, dan dua anak perempuan (atau lebih dari dua) bila tidak terbawa menjadi ashobah oleh saudara laki lakinya (ashobah Ma’al ghoir)

Nenek (dari semua jihat) terhijab oleh ibu

Nenek dari jihat ayah terhijab oleh ayah (lain halnya nenek dari jihat ibu/tidak terhijab oleh ayah)

Nenek yang jauh terhijab oleh nenek dekat dari jihatnya

Nenek yang jauh dari jihat ayah terhijab oleh nenek dari jihat ibu yang  dekat (tidak sebaliknya)

Saudara perempuan dari semua jihat sama seperti saudara laki laki dari semua jihat, jadi mereka terhijab oleh yang menghijab saudara laki laki (diatas). Jadi saudara perempuan seayah seibu terhijab oleh ayah, anak laki laki dan cucu laki laki dari anak laki laki.

Saudara perempuan seayah terhijab oleh 3 pihak diatas dan oleh saudara laki laki seayah seibu

Saudara perempuan seibu terhijab oleh ayah, kakek dan anak/cucu yang mendapat waris (sama dengan saudara laki laki seibu).

Tapi Saudara Perempuan seayah seibu tidak terhijab dengan bagian yang menghabiskan, tapi ditetaplan bagiannya dengan aul , contohnya :

Istri meninggal dan meninggalkan suami, ibu, dua saudara perempuan seibu dan satu saudara perempuan seayah seibu, maka masalahnya berpokok 6, untuk suami Nishfu/separuh = 3, Untuk ibu sudus/seperenam=1, untuk dua saudara perempuan seibu tsuluts/sepertiga = 2, maka masalahnya diaul menjadi berpokok 9 (jadi untuk suami 3, ibu 1, saudara perempuan seibu 2, dan untuk saudara seayah seibu 3).

Lain halnya dengan saudara laki laki seayah seibu atau yang seayah keduanya terhijab dengan bagian yang habis (beakeun, bahasa sunda)

Saudara perempuan seayah terhijab oleh saudara perempuan seayah seibu beserta anak perempuan, atau cucu perempuan dari anak  laki laki atau oleh dua saudara perempuan seayah seibu, karena tsulutsain tidak tersisa sedikitpun (Ianah III/233)

Catatan : Ayah, Ibu, anak dan suami begitu juta istri tidak terkena hijab hirman, paling terkena hijab nugshon

Bagian Dalam Ilmu Faroidl

Bagian dalam Ilmu faroidl ada 2 macam yaitu :

 1. Fardlu
 2. Ashobah

Fardlu ada 6 yaitu :

 1. Nisfhu ( Setengah)
 2. Rubu’ (Seperempat)
 3. Tsumun (seperdelapan)
 4. Tsuluts (Sepertiga)
 5. Sudus (Seperenam)
 6. Tsulutsain (Dua Pertiga)

 

Orang orang yang mendapat nishfu ada 5 ahli waris, yaitu :

 1. Suami bila istrinya tidap lunya anak/cucu
 2. Seorang anak perempuan, bila tidak ada anak laki laki
 3. Seorang cucu perempuan dari anak laki laki, bila tidak ada cucu laki laki dari anak laki laki (bila ada menjadi ‘Ashobah Bil Ghoir) ]
 4. Seorang saudara perempuan seayah seibu, bila tidak ada saudara laki laki seayah seibu.
 5. Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada sudara laki laki seayah (bila ada dia menjadi ashobah bil ghoir)

Orang orang yang mendapat rubu ada 2 golongan yaitu :

 1. Suami bila istrinya mempunyai seorang anak atau cucu yang mendapat waris
 2. Istri (satu atau lebih) bila suaminya (almarhum) tidak mempunyai anak atau cucu yang mendapat waris

Orang orang yang mendapat Tsumun ada 1 golongan

 1. Istri ( satu atau lebih) bila suaminya mempunyai anak atau cucu yang mendapat waris

Orang orang yang mendapat Tsulutsain ada 4 golongan yaitu :

 1. Dua Orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada anak laki laki.
 2. Dua cucu perempuan dari anak laki laki atau lebih, bila tidak ada cucu laki laki dari anak laki laki.
 3. Dua saudara perempuan seayah seibu atau lebih, bila tidak ada saudara laki laki seayah seibu.
 4. Dua saudara perempuan seayah atau lebih, bila tidak ada saudara laki laki seayah dan tidak ada saudara perempuan seayah seibu.

Orang orang yang mendapat tsuluts ada 2 golongan yaitu :

 1. Ibu, bila mayit tidak punya anak (laki laki atau perempuan) dan tidak ada cucu dari anak laki laki (laki laki perempuan) dan tidak ada dua saudara mayit atau lebih (laki laki semua atau campuran, seayah seibu, seayah, seibu)

Contoh : mayit meninggalkan suami/istri, ayah  dan ibu, maka untuk ibu tsuluts baqi, dengan penjelasan sebagai berikut: untuk suami nishfu (separuh) ayah dua pertiga sisa (tsulutsul baqi) dan untuk ibu sepertiga dari (sisa)

 1. Untuk saudara seibu lebih dari satu anak baik bagi laki laki semuanya atau perempuan semuanya atau campuran pembagiannya dibagi rata

 

Orang orang yang mendapat sudus ada 7 golongan , yaitu :

 1. Ayah bila ada anak mayit atau cucu dari anak laki laki
 2. Ibu bila ada anak mayit atau cucu dari anak laki laki atau dua orang atau lebih saudara mayit laki laki atau perempuan.
 3. Kakek (bila tidak ada ayah) dengan catatan seperti diatas
 4. Nenek (bila tidak ada ibu) baik nenek dari ibu atau dari ayah masing masing mendapat sudus
 5. Cucu perempuan dari anak laki laki bila ada seorang anak perempuan mayit
 6. Saudara perempuan seayah, bila ada seorang saudara perempuan seayah seibu.
 7. Seorang saudara seibu (baik laki laki maupun perempuan)

 

Masalah :

Bila mayit meninggalkan beberapa orang nenek dan nasabnya setingkat, maka mereka mendapat sudus dibagi rata. dan bila terdapat nenek dari pihak ibu lebih dekat nasabnya daripada yang dipihak ayah maka nenek dari pihak ibu menghijabnya. Dan bila terjadi sebaliknya (yaitu dari pihak ayah lebih dekat ) maka ada dua qaul, qaul sohih menyatakan bahwa yang jauh terhijab oleh yang terdekat.

Setiap nenek yang dihubungkan oleh bukan ahli waris dia tidak mendapat waris, contohnya : ibu ayah ibu mayit. Yang mendapat waris ialah ibnya ibu mayit, ibunya bapak mayit, ibunya kakek mayit dan ibunya nenek mayit dan demikian seterusnya.

 

Ashobah Bin Nafsi

Setiap ahli waris yang mendapatkan semua harta waris (bila tidak ada ahli waris lain) atau mendapat sisa (bila ada ahli waris lain) itu namanya ‘ashobah, semua ‘ashobah itu laki laki, selain majikan (wanita) yang memerdekakan ‘abid, dia bisa jadi ‘ashobah wala dari bekas ‘abidnya,.

Ashobah itu ialah :

 1. Anak laki laki
 2. Cucu laki laki terus kebawah
 3. Kakek terus ke atas
 4. Saudara lki laki seayah seibu
 5. Saudara lki laki seayah
 6. Paman
 7.  Paman ayah
 8. Paman kakek
 9. Sayyid yang memerdekakan (baik laki laki atau perempuan)
 10. Anak anak laki laki mereka

 

Catatan :

‘ashobah yang jauh terhalang oleh ashobah yang lebih dekat. Saudara seayah seibu dan paman seayah seibu itu didahulukan kepada yang hanya seayah. Anak laki laki dengan anak perempuan menjadi ashobah (bilghoir). Demikan juga saudara laki laki membawa ashobah (bilghoir) kepada saudara perempuan. Cucu laki laki juga bisa membawa ashobah kepada saudara perempuannya atau saudara sepupu perempuannya yang mendapat waris .

Saudara laki laki seayah seibu atau seayah bisa membawa ashobah bilghoir kepada saudara perempuan yang sederajat dengannya

Ashobah Ma Al ghoir ialah saudara (atau saudara perempuan) seayah seibu

 

RINGKASAN MU’AMALAH ISLAMIAH

RINGKASAN MU’AMALAH ISLAMIAH

Oleh KH. ABDUL QODIR ROZY

MU’AMALAH ISLAMIAH

Dengan nama Allah yang  maha pengasih lagi Maha Penyayang

Syari’at Islam itu terbagi empat bagian :

 1. Ibadah
 2. Mu’amalat
 3. Munakahat
 4. Hudud wal Jinayat

Ibadat tugas pokok (pengabdian hamba ke Hadlrat Ilahi Rabbi Allah SWT (ibadah Qolbiyyah badaniyyah dan maliyyah)

Mu’amalah ialah sosial ekonomi agar bekal ibadat halalan thoyyiban sehigga ibadat kita diterima disisi Allah SWT

Munakahat ialah kerumah tanggaan agar hidup bahagia dan mempunyai keturunan yang shaleh.

Hudud Wal Jinayat ialah SOSIAL POLITIK/PEMERINTAHAN yang Islami.

Yang akan dibahas disini Isya Allah, hanya masalah Mu’amalah (mu’amalah Ma’a Kholaiq)

 1. JUAL BELI

Yang disebut jual beli ialah menukarkan barang (sehingga menjadi pindah milik) jual beli bisa barang dengan barang, barang dengan uang, dan uang dengan uang lagi, menukarkannya harus memakai IJAB QOBUL perkataan yang menunjukkan ridlo kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara mutlak.

Syarat syarat barang yang bisa diperjualbelikan ialah:

 1. Suci tidak najis
 2. Bermanfa’at (Manfa’atnya halal)
 3. Dapat dilihat (serta pernah dilihat oleh pihak yang berjual beli, atau wakilnya, dalam kurun waktu yang biasanya barang itu tidak berubah)
 4. Barang atau uang itu milik pejual pembeli atau dikuasakan kepadanya oleh pemilik atau oleh syara’
 5. Penjual dan pembeli mengetahui jenis dan nilai barang dan uang yang diperjual belikan
 6. Penjual dan pembeli mampu menguasai barang/uang yang diperjual belikan.

JUAL BELI MENJADI LAZIM (MEMPUNYAI KEPASTIAN HUKUM) BILA DI QOBADL (DISERAH TERIMAKAN)

1.1. Jual beli Riba

Jual beli riba hukumnya haram, dan tidak sah, dalam sebuah hadits diterangkan “Allah mela’nat orang yang memakan riba, dan yang memberi riba, dan dua saksi jual belinya”

Riba itu ada 4 macam : 3 macam khususnya dalam jual beli emas dengan emas lagi, atau emas dengan perak, atau jual beli tukar makanan, bahan makanan dengan bahan makanan lagi.

Bila terjadi jual beli yang satu Illat, satu jenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras (atau gula dengan gula) maka wajib 3 syarat:

 1. Hulul (tunai) disatu majlis jual beli.
 2. Taqobudl (serah terima) dimajlis jual beli.
 3. Tamatsul (sama nila dan jumlahnya)

Sehingga tidak terjadi riba.

Bila jual beli ribawi satu illat tapi beda jenis, Maka hanya wajib 2 syarat:

 1. Hulul ( tunai di satu majlis)
 2. Taqobudl (serah terima disatu Majlis)

Sehinggatidak menjadi riba.

Bila jual beli ribawi beda illat, seperti bahan makanan dengan perak maka boleh sah tanpa syarat.

TIDAK BOLEH MENJUAL MINUMAN KERAS ATAU BAHAN MINUMAN KERAS, DAN TIDAK BOLEH JUAL BELI IHTIKAR( MENIMBUN BARANG KEPERLUAN POKOK UMUM)

Dan haram menawar barang dagangan orang lain yang telah ada kesepakatan (jadi) dengan orang ketiga dan tidak “NAJASY” kangkah dalam bahasa sunda.

Barang yang telah dibeli meskipun sudah dibayar, bila belum diqobadl (serah terima) itu masih dalam tanggung jawab penjual.

Fatsal

 1. Dalam menjual tanah secara mutlak terjual pula segala bangunan dan pohon pohonan yang ada.
 2. Dalam menjual kebun secara mutlak terjual pula segala tanah pohon dan bangunan.
 3. Dalam menjual rumah bangunan secara mutlak ikut terjual semua pintu danjendela yang terpasang
 4. Dalam menjual pohon terjual pula akar dan cabang yang masih hidup. ( tidak termasuk tanahnya dan buah yang terlihat bila dijual secara mutlak
 5. Dalam menjual binatang secara mutlak kandungannya ikut terjual.

Fatsal

Bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah jumlah atau nilai, dan tidak ada saksi, sedangkan jual belinya telah sah, maka keduanya diberi hak sumpah, yang tidak mau sumpah dikalahkan. Apabila keduanya ngotot, maka hakim berwenang membatalkannya, bila salah seorang mengaku jual beli dan seorang lagi mengaku “agunan” maka keduanya disumpah negativ dan bila selisih tentang sah dan tidak sah, maka yang mengaku sah itulah yang disumpah (setelah sumpah dia dimenangkan meskipun dia Kafir)

Fatsal

Memberi qirodl (nambutkeun artos atawa ngahutangkeun barang) itu hukumnya sunat dengan ijab qabul, penerima qirodl jadi memiliki uang/barang tersebut dengan qobad, tapi sipengutang bisa menarik kembali barang/uang tersebut dan hukumnya  halal pemberi utang menarik  manfaat yang diterima oleh pemberi piutang tanpa ada perjanjian dalam ijab qobul.

Dan haram ribalqordli (bunga bank) lintah darat yang dijanjikan dalam ijab qobul, dengan ijma’ulama

NB: menurut Imam Syafi’ie “kalau tidak dijanjikan dalam ijab qabul itu tidak haram tapi makruh”

Fatsal

Sah menjaminkan barang (agunan ) atas piutang oleh orang ahli tabarru’ (Rosyid) dengan ijab qabul, meskipun agunan itu barang pinjaman, jangan  memakai perjanjian yang merugikan sipemberi pinjaman seperti tidak boleh dijual pada waktu jatuh tempo utang dan belum dibayar

Atau dengan perjanjian manfaat agunan itu untuk pemberi piutang, agunan itu menjadi lazim berkekuatan hukum dengan qobadl dengan izin Rohin (penjamin) kekuasaan atas agunan ditangan murtahin (penerima Agunan) agunan itu berupa amanah ditangan murtahin, bila murtahin mengaku agunan itu “rusak” dapat diterima, tapi bila dia mengaku memulangkannya kepada rohin, tidak dapat diterima, murtahin boleh meminta agar agunan itu dijual (dilelang) bila utang jatuh tempo tapi utang tidak dilunasi, biayanya ditanggung oleh rohin

Bila terjadi perselisihan mengenai jenis atau nilai agunan maka yang dibenarkan adalah rohin.

Fatsal

HAJRU

Tentang “hajru” yakni pengekangan hak dalam bermuamalah kepada seseorang sehingga dia tidak dapat mengelola atau melepas hak miliknya.

Penyebab seseorang di Hajru adalah :

 1. Bila gila, sampai sehat dari gilanya.
 2. karena Belum baligh maka dihajru sampai dia baligh dengan umur 15 tahun atau sampai dia keluar mani (ikhtilam) , untuk anak kafir bisa dipastikan balegh apabila bulu kemaluan nya sudah kasar

Apabila seorang anak atau belum balegh serta tidak rosyid memiliki harta yang banyak maka pengelolaan hartanya diserahkan kepada walinya, dan bila dia sudah balegh serta rosyid maka wali harus mengembalikan harta tersebut.

Fatsal

HAWALAH

Tentang hawalah (memindahkan utang kepada orang ketiga) hawalah itu sah dengan ijab qabul muhil dah muhtal serta ridlo keduanya, contoh: si A punya hutang kepada si B satu juta rupiah dan si B punya hutang kepada si C satu juta rupiah

B disebur muhil, C disebut muhal alaih dan A disebut muhtal.

B melepaskan diri dari kewajiban membayar utang kepada C, dengan memindahkan utangnya kepada C jadi C wajib membayar utangnya kepada A karenanya dalam hawalah yang harus ridho itu muhil dan muhtal (yang ijab qobul) dan muhal alaih tidak wajib ridho hanya pindah membayar utang.

Namun apabila muhal alaih sulit membayar utang kepada muhtal ( karena pailit  atau mangkir ) muhtal tidak menagih kepada muhil.

FATSAL

TENTANG WAKALAH DAN QIRODL

Wakalah atau mewakilkan yaitu menyerahkan masalah kepada orang lain pada waktu hidup.

Qirodl ialah akad usaha  bagi hasil antara yang punya modal dengan pelaksana dagang, dengan perjanjian bagi hasil (laba ) bersih dengan prosentasi yang ditentukan waktu akad.

Sah mewakilkan dalam akad atau pembatalan sesuatu yang dikuasai muwakkil (yang mewakilkan) kepada wakil.

Tidak mewakilkan IQRAR, SUMPAH dan IBADAH

Ijab kabulnya “saya mewakilkan” dan “saya terima jadi wakil untuk ……………….”

Wakil  (membeli) barang harus dengan harga yang wajar. Kalau menjual harus yang menguntungkan muwakkil. Wakil menjual sesuatu tidak menjualnya kepada dirinya atau anaknya yang belum baligh

Tidak boleh membeli brang yang cacar (bila terjaid membeli yang cacad maka barang itu jadiuntuk pribadi wakil (bila diatahu cacatnya)

Dan tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin dari muwakkil, dalam melaksanakan yang mudah baginya.

Wakil statusnya pemegang amanah, tapi bila ceroboh sehingga terjadi kerugian wakil harus menanggung rugi.

Wakil berhenti dengan diberhentikan, atau salah seorang wakil muwakkil meninggal. atau gila atau benda yang diwakilkannya lepas dari milik muwakkil.

Muwakkil tidak dibenarkan penakuannya memecar wakil setelah wakil melaksanakan tugasnya, kecuali ada saksi.

Qirod atau mudlorobah usaha dengan modal uang tunai dengan perjanjian bagi hasil laba (dengan prosentasi) yang jelas

Uang modalnya sebaiknya dengan uang emas, atau uang perk (agar tidak terjadi inflasi) atau paling ridak dengan uang biasa namun ditetapkan nilainya denga emas murni.

Pembagian laba pada waktu tutup buku atau roris tidak boleh tutup buku dalam keadaan rugi

Qirodl hanya pada usaha perdagangan.

Amil/pelaksana/direktur tidak boleh dipersulit dalam pelaksanaan dengan harus dagang barang yang langka.

Pelaksana harus dipercaya dalam laporan neraca yang wajar.

Bila terjadi kesalahan dalam syarat syarat qirodl, sedangkan pelaksana telah bekerja, dia harus diberi upah yang wajar.

PASAL

 IJAROH SEWA MENYEWA DAN BURUH

Ijaroh, ialah sewa menyewa benda, atau menyewakan tenaga (kuli) sah bila memenuhi empat rukun:

 1. Kedua orang yang akad adalah rosyid dan tidak dipaksa, dan makruh hukumnya kuli kepada kafir
 2. Ijab qabul
 3. Benda atau tenaga jasa yang disewakan
 4. Yang menyewa majikan dan upah/sewaan

Ketentuan ketentuan sewa menyewa :

Kedua yang akad harus rosyid dan tidak dipaksa

Bendanya harus yang halal dipergunakan oleh penyewa serta tidak boleh ada benda yang terambil oleh penyewa (tidak boleh menyewa kebun karet untuk disadap getahnya atau menyewa kebun teh untuk diambil pucuknya dll)

Penyewa pemegang amanah atas benda sewaan

Yang menyewakan wajib menyerahkan benda sewaan kepada penyewa selama masa sewaan.

Penyewa wajib membayar sewaan sesuai dengan perjanjian dalam akad

Apabila sudah serah terima dan lewat waktu penggunaan maka wajib diperhitungkan sewa

Apabila benda sewaan khusus rusak (tidak bisa dipergunakan lagi) maka AQAD SEWA MENJADI BATAL, kalau benda sewaannya umum yang menyewakan harus menggantinya.

Apabila rusak dalam interval waktu sewaan dan tidak diganti maka sewaan dibayar sesuai prosentasi waktu.

Benda yang tidak jadi tujuan pokok dalam sewa menyewa boleh diambil oleh penyewa, seperti kancing dan benang dari penjahit.

PASAL

 TENTANG MUZAROAH DAN MUKHOBAROH

Muzaro’ah ialah usah menggarap tanah (sawah_) orang lain dengan benih dari pemilik tanah

Mukhobaroh ialah usaha menggarap tanah (sawah) orang lain dengan benih dari penggarap

MUZARO’AH DAN MUKHOBAROH MENURUT JUMURUL UMAMA TIDAK SAH

Karena sabda Rasulullah SAW ”Barang siapa yang tidak meninggalkan mukhobaroh, siap siaplah Perang dengan Allah “ Hadits Rasulullah SAW

Dari haditas Rasulullah “bahwa Rasulullah melarang muzaro’ah dan memerintahkah muajaroh” Muajaroh itu ialah menyewa tanah HR. Muslim

(Tanbieh) Syek Ibnu Munzir membolehkan muzaro’ah dengan ijab qabulnya sebagai berikut “Saya menyewa kamu untuk menggarap setengah sawah saya, dengan setengah benih milik saya dan hak kamu menggarap setengah sawah saya yang separuh lagi” dan qabulnya “saya terima itu” dan ia membolehkan mukhobaroh dengan ijab qabul sebagai berikut kata penggarap “saya menyewa separuh sawah anda dengan separuh benih saya dan dengan menggarap separuh tanah anda yang lain” kemudian pemilik menjawab “saya terima.

NB. Muro’ah yaitu maparo bati binatang (ayam dll) itu tidak sah sebab anak tidak dapat diprediksi

 

 

 

FATSAL

TENTANG ARIYAH

 PINJAM MEMINJAM

‘Ariyah (meminjamkan barang) hukumnya sah untuk mempergunakan milik orang lain dengan menggunakan kata kata yang menunjukkan ridho pemiliknya seperti “aku meminjamkan ini kepadamu”

 • Peminjam dilarang meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain
 • Peminjam mengganti barang pinjaman yang rusak dengan sebab penggunaan tanpa izin, dengan harga sewaktu rusak
 • Peminjam wajib memikul biaya pengembalian
 • kedua belah pihak berhak membatalkan

FATSAL

 TENTANG GHASAB

MEMINJAM TANPA IDZIN

ghasab ialah menyerobot hak orang lain tanpa ada idzin syar’ie hukumnya haram , orang yang mengghasab wajib mengembalikan gasabannya dengan biaya sendiri(meskipun) lebih mahal daripada ghasabannya

kalau ghasabannya rusak wajib diganti dengan harga termahal dari

waktu ghasab sampai membalikannya

ghasaban mitsli yang biasa ditakar atau ditimbang harus diganti dengan sejenisnya.

Barang mutaqowwam bukan mitsli harus diganti dengan harganya

PASAL

TENTANG HIBAH

MEMBERI

Hibah memberikan sesuatu tanpa ada penggantian, dengan memakai ijab qobul, rukun hibah ada 4

 1. Penghibah
 2. Penerima hibah
 3. Barang yang dihibahkan
 4. Ijab qabul

Hibah itu menjadi lazim(kepastian hukum) dengan qobadl ayah/bunda/kakek/Nenek bisa menarik kembali hibahnya kepada anak cucunya selama barang hibahnya masih ada.

Menghibahkan utang kepada yang punya utang itu membebaskan. Menghabiskan piutang kepada pihak ketiga itu sah

PASAL

TENTANG WAQAF

Sah mewaqafkan benda milik yang bermanfaat dan bendanya awet(tidak habis bila dipergunakan) seperti tanah dll. Dengan kata waqoftu artinya aku mewakafkan benda ini kepadamu (atau kepada mesjid anu) atau untuk pendidikan agama atau aku jadikan ini sebagai mesjid dan disyaratkan waqaf itu harus diabadikan dan tidak ta’lieq

Dan disyaratkan pula imkan tamlik ya’ni bisa diserahterimakan oleh wagif kepada mauguf ‘alaih atau nadzir. Tidak disyaratkan qobul meskipun mauquf alaihnya khusus

Bila mauquf alaihnya tumpur (dalam waqaf munqhoti’ulakhir) maka mashrif yang menggunakan waqaf itu kerabat waqif terdekat (dalam kekeluargaan bukan dalam warisan ) bila ada, ketentuan yan diucapkan waqif pada waktu ijab (syartul wagif) itu harus diikuti

Mauquf alaih berhaq tentang hasil waqaf. (dapat memanfaatrkannya.-)

Waqaf tidak boleh dijual belikan meskipun rusak. Kalau qagif menetukan nadzir harus ditaati, bila tidak menentukan apa apa maka nadzir itu qodli(penguasa) sebagai nadzir.

PASAL

 TENTANG IQRAR

PERNYATAAN/PENGAKUAN

Bila seorang mukallaf iqrar (mengakui ada hak orang lain pada dirinya) maka ia dituntut memenuhi iqrarnya tidak bisa menaik kembali iqrarnya, ia hrus menerangkan bila belum jelas.

Iqrar harus dengan perkataan.

Syarat muqor bih (harta yang diiqrarkan) harus bukan milik muqir, orang sakit sah iqrarnya walau untuk ahli warisnya, atau untuk orang tidak dikenal atau iqrar nasab kepada dirinya bila syarat memungkinkan.

Iqrar sah asaltidak dipaksa meskipun hasil penyidikan yang berwajib.

Iqrar nasab mengaku anak kepada seseorang sah bila tidak ditolak oleh yang bersangkutan.

Kalau iqrarnya  mengenai haqqulloh seperti iqrar zina bisa menarik kembali, tapi kalau iqrar terhadap hak adami seperti iqrar terhadap utang kepada seseorang tidak dapat menarik kembali

PASAL

TENTANG WASIAT

WASIAT ialah berbuat kebaikan dengan hak yan diterimakan setelah mati.

Perlu dimaklumi bahwa shodaqoh dalam keadaan sehat itu lebih afdol daripada wasiat

Sah wasiat seseorang mukallaf yang merdeka untuk proyek yang halal, atau kepada seseorang (meskipun masih dalam kandungan) atau ahli waris dengan persetujuan ahli waris yang lain.

Dengan ijab “ berikanlah ini” atau “aku wasiat ini kepada si fulan setelah aku mati, dan kabul (bila wasiatnya kepada seseorang tertentu) kalau kepada proyek tidak perlu kabul.

Barang yang diwasiatkan itu harus tidak lebih sepertiga kekayaan (waktu mati Mushi) bila wasiatnya pada waktu sakit (dikhawatirkan mati) (marodl makhuf)

PASAL

TENTANG WADIE’AH

 TITIPAN

Bila seseorang merasa perlu menitipkan sesuatu maka perlu “wadi’ah” (aturan titip)

Rukun wadie’ah itu empat:

 1. Yang menitipkan
 2. Barang titipan.
 3. Yang dititipi

Ijab qabul

Prinsip wadie’ah itu amanah

PASAL

TENTANG LUQOTHOH

Luqothoh adalah harta temuan dan laqieth adalah manusia  temuan

Benda temuan itu terbagi empat macam

 1. Yang awet selamanya, seperti perhiasan emas, itu wajib di umumkan 1 tahun ditempat dimana ditemukan, dihalaman mesjid, dipasar dan ditempat umum. Bila setelah 1 tahun tidak terdapat pemiliknya, bisa oleh penemunya dijadikan milik dengan perkataan “aku menjadikan ini milikku, dan aku sanggup menggantikannya bila terdapat pemiliknya “(sewaktu waktu)
 2. Yang tidak awet, maka penemu boleh memilikinya pada waktu itu kemudian memakannya, atau menjualnya dan menyimpan uang penjualannya, kemudian di umumkan untuk kemudian ditamalluk.
 3. Yang bisa diawetkan, penemu boleh melakukan hal yang terbaik, apakah diawetkan atau dijual (seizin hakim) atau bertindak sendiri, kemudian diumumkan(salabarkeun )
 4. Yang perlu biaya, seperti binatang, penemu boleh menjualnya, uangnya disimpan atau mengurusnya dengan ikhlas memberi makanan dan disalabarkeun.

Laqith (manusia temuan) harus diberi nafkah atas dana “baitul mal” atau dana sosial, atau dana pinjaman yang akan dibayar oleh keluarga laqieth.

PASAL TENTANG NIKAH

Nikah sunat bagi yang membutuhkannya dan mampu atas biayanya, dimana sudah diputuskan akan  melamar seseorang wanita sunat dilihat telapak tangan dan wajahnya, setelah “cocok” kemudian dilamarnya, bila diterima, segera akad nikah.

Sifat sifat terbaik untuk calon isteri, yang kuat agamanya, yang baik leluhurnya, yang cantik, bukan keluarga dekat dengan suaminya , gadis, keibuan.

 1. Rukun nikah
 2. Pengantin wanita
 3. Pengantin pria
 4. Wali
 5. Dua orang saksi
 6. Ijab qabul

Sunat nikah dilaksanakan di Mesjid, hari jum’at pagi pagi dan dihadiri orang saleh, serta maskawin disebut pada waktu akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah harus berkumpul wali pengantin pria dan dua orang saksi disatu tempat (tidak boleh terpisah majlis) kalau wali atau pengantin laki laki tidak bisa hadir bisa mewakilkan. (sah ijab qabul /terjemah sunat walimatu imlak(aqad nikah) dirumah pengantin perempuan atau mesjid. Dan sunat walimatul urs (ba’da dukhul) dirumah pengantin pria (biasanya), hadir diundangan walimatul imlaks sunat, dan hadir diundangan walimatul urs itu wajib, bila tidak ada udzur syar’ie. Tidak sah mut’ah atau nikah kontrak.

Syarat pengantian perempuan

 1. Tidak punya suami
 2. Tidak punya iddah dari orang lain
 3. Ditentukan dengan disebut namanya atau ditunjuk
 4. Tidak mahram nasab susu atau mushoharoh

Syarat pengantin pria

 1. Tidak mahram dengan calon pengantin wanita
 2. Dan calon pengatin wanita tidak mahram dengan isteri pengantian pria (bila dimadu)

Syarat saksi

 1. Laki laki mukallf
 2. Adil tidak fasiq
 3. Tidak tuli untuk mendengarkan kata ijab qobul
 4. Melihat
 5. Bukan wali khusus untuk pengantin wanita

Dan jelas batalnya nikah dengan keterangan saksi yang adil tentang batalnya

Dengan keputusan hakim

Iqrar kedua pengantian tentang batal nikah ada mahramiah

Syarat wali

 1. Adil
 2. Merdeka
 3. Mukallaf

Bila wali nasab tidak memenuhi tiga syarat diatas maka hak wali pindah ke tingkat bawahnya. Tertib tingkat wali sebagai berikut :

 1. Bapak wali mujbir
 2. Kakek ( bapaknya bapak / walio mujbir)
 3. Saudara laki laki seayah seibu
 4. Saudara laki laki seayah
 5. Paman (saudara laki laki bapak seayah seibu)
 6. Paman (saudara laki laki bapak seayah)

Kemudian para ashobahnya

Mereka bukan wali mujbir (menikahkan yang diwaliinya dengan izin diucapkan)

Apabila wali nasab berhalangan mewakili, maka pindah kewali hakim (atau Muhakkam) seperti wali nasab berhalangan mewakili, maka pindah ke wali hakim atau Muhkam, seperti wali nasab jauh 2 marhalah (80,650 km) atau adlol atau ta’azzuz tidak (tidak mau menjadi wali) mereka menikahkan harus kepada laki laki yang kufu’ (seimbang derajatnya dengan pengantin perempuan)

Wali mujbir boleh mewkilkan wali tanpa izin pengatin perempuan wali wajib menjaga kepentingan pengantin perempuan.

Wali ghoir mujbir boleh mewakilkan dengan izin pengantin perempuan, bila wali ghoir mujbir ada beberapa orang dalam satu tingkatan, pengantin perempuan harus memberi izin mewakili dan menentukannya .

Pengantin laki laki boleh mewakilkan kabul

Yang merdeka, yang berakhlaq baik, yang keturunan baik yang selamat dari aib perusahaan, selamat dari aib nikah tidak kufu dengan yang terkena ( dan tidak saling isi kekurangannya)

Putusnya nikah

1.Dengan tholaq, suami yang merdeka berhak menjatuhkan tholaq tiga kali , (dan bisa disekaliguskan) perempuan yang sudah didukhul, ditholaq harus menghitung iddah, iddah yang pernah haidl dan tidak hamil tiga sucian, yang hamil dengan melahirkan, perempuan yang ditholaq kurang dari tiga dan belum habis iddah bisa diruju’ oleh suaminya.

Yang sudah ditholaq tiga tidak bisa kembali lagi, kecuali bila dia nikah kepada laki laki lain, serta di dukhul, kemudian di tholaq dan habis iddahnya.

Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya empat bulan dan sepuluh hari meskipun isteri itu tidak pernah didukhul.

Perempuan yang sedang iddah roj’iyyah bila ditinggal mati mantan suaminya iddahnya menjadi iddah wafat yaitu 4 bulan 10 hari dan mendapat waris. (iddah yang lalu tidak dihitung)

Iddah perempuan yang telah berhenti haidl dan telah mencapai 60/63 tahun tiga bulan, demikian juga wanita yang tidak pernah haidl, yang berhenti haidl sebelum umur 60-63 tahun karena sebab zohir harus menunggu sampai usia 60-63 tahun, kemudian iddah 3 bulan.

Yang berhenti haidl bukan karena sebab dzohir dapat mengunggu sampai usia 50-60-63 tahun lalu iddah, atau menunggu selama 9 bulan kalau ternyata tidak hamil, dalam waktu 9 bulan itu boleh kemudian beriddah tiga bulan.

BEBERAPA CATATAN PENTING :

Dagang ialah usaha jual beli dengan mencari keuntungan (bati), bila mencapai 93 gram emas murni atau harganya dan sampai haul, ulang tahun hijriyah, wajib mengeluarkan zakat tijaroh sebesar 2,5%

Menanam padi atau jagung di daerah yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok (demikian juga tanaman lain yang dipakai kekuatan pokok, bila mencapai 750 Kg berasnya wajib dizakati pada waktu panen, bilamenanam padi dsb. 2 kali dalam satu tahun dan hasil tanaman petama tidak mencapai 750 Kg, tapi dijumlahkan 2 kali panen mencapai 750 Kg atau lebih maka wajib zakat padi dengan sebagai berikut bila disiram tanpa biaya 10%  bila disiram dengan biaya 5% dan bila disiram setengahnya memakai biaya dan setengahnya lagi tidak memakai biaya maka 7,5 %

Zakat ternak:

Domba dan kambing minimal mencapai jumlah 40 ekor dan mengendap selama 1 tahun hijriyyah wajib dizakati 1 ekor yang berumur 1 tahun (sebaiknya betina yang sehat dan subur) 121 ekor dizakati 2 ekor, 201 ekor dizakati 3 ekor, 300 ekor dizakati 3 ekor selanjutnya tiap 100 ekor 1 ekor.

Unta dimulai 5 ekor mengendap 1 tahun dizakati 1 ekor domba umur 1tahun

Kerbau dan sapi dimulai 30 ekor mengendap 1 tahun dizakati 1 ekor kerbau / sapi umur 1 tahun

Zakat fitrah 2,5 Kg beras untuk 1 orang

Zakat rikaz harta karun nishabnya seperti nishab emas bila benda rikaznya emas yiatu 91,92 gram emas atau 642 gram perak bila rikaznya perak zakatnya 20% waktu ditemukan

Zakat maal mustafad (penghasilan) dari usaha dagang, gaji menyewakan barang, hibah, warisan. Hadiah atau temuan (luqothoh) yang berupa uang atau emas/perak yang mencapai nishab serta mengendap selama  hijriah (termasuk penjualan hasil pertanian yang sudah dizakati ziro’ahnya ) itu wajib dizakati 2,5%.

BEBERAPA NASIHAT :

Sabda Rasulullah:

“SESUNGGUHNYA ALLAH MENJADIKAN 99% RIZQI DALAM PERDAGANGAN” Ihya

“AKU (ALLAH SWT) ADALAH KETIGA DARI DUA ORANG BERSYERIKAT, SELAMA SALAH SATU DARI KEDUA ORANG ITU TIDAK BERKHIANAT KEPADA SEKUTUNYA, APABILA DIA BERKHIANAT MAKA  AKU KELUAR DARI KEDUANYA” Hadits Qudsi.

“BERGAULLAH KAMU SEPERTI SAUDARA DAN BERMU’AMALAHLAH KAMU SEPERTI ORANG HALAT” Hadits Nabawi

“TIADA TERJADI KERUSAKAN HARTA BENDA DIDARAT DAN IDLAUT , KECULAI AKIBAT TIDAK DIZAKATI” Hadits Nabawi

Kata  Sayyidina Abdurrahman bin Auf RA.

“AKU TIDAK PERNAH MENGAMBIL KEUNTUNGAN (BATI) BESAR DARI MODAL YANG SEDIKIT”

Kata abu hanifah “AKU TIDAK PERNAH MENGAMBIL BUNGA DARI ORANG YANG PUNYA UTANG KEPADAKU, WALAU HANYA DENGAN BERTEDUH DIBAYANGAN RUMAHNYA”

“YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEHMU AYAHMU, SAUDARA MU MERTUAMUMULUTMUPEMILIK HARTA” Asmaul Khomsah

“ZAKAT ITU SEPERTI PUPUK MUNUMBUH SUBURKAN TANAMAN, DAN MENINGKATKAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN” Pengusaha Berhasil.

BANYAK SEKALI GAGASAN KEAGAMAAN YANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN MEMAJUKAN UMAT, NAMUN TIDAK BISA DILAKSANAKAN KARENA TERBENTUR DANA, KARENAITU MARILAH BERMU’AMALAH SECARA ISLAM, BERSYERIKAT SECARA ISLAM AGAR DIBERKAHKAN OLEH ALLAH SWT. SEBAGAIMANA ALLAH MEMBERKAHI LELURHUR KITA, SEBAB TIDAK BISA MEMPERBAIKI UMAT AKHIR KECUALI DENGAN CARA PERBAIKAN UMAT AWWAL

BEBERAPA NASIHAT SYAIKHUNA KEPADA PARA SANTRI

Jika kita mendengarkan setiap kali syaikhuna  menyampaikan pelajaran kepada para santri maka bertaburanlah nasehat-nasehat yang penuh dengan mutiara hikmah. Disini penulis hanya ingin menyampaikan beberapa nasihat beliau yang dapat dikenang dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari hari yaitu :

 1. Tahap usia yang baik untuk belajar adalah tujuh belas tahun sampai tiga puluh tahun
 2. Apa saja yang kamu dengar dari pelajaran (ilmu) catatlah
 3. Dosa itu penghalang bagi kamu untuk mendapatkan ilmu agama dengan baik.
 4. Tidak cukup yang memimpin pesantren untuk zaman sekarang ini hanya kyai saja, akan tetapi juga harus dibantu oleh arsitek dan pengusaha juga pemikir- pemikir mahir
 5. Lestarikanlah Pesantren Al-Barkah ini sampai akhir zaman
 6. Berdakwah yang  baik adalah menerangkan  prinsip-prinsip yang kuat berdasarkan  Ahlussunnah wal Jamaah dan menyesuaikan materi serta masalah masalah yang dirasakan oleh jamaah
 7. Berbaktilah kepada orangtuamu, nanti anakmu akan berbakti kepadamu
 8. Apabila orang lain beribadah dengan fisik dan harta beribadahlah kamu dengan ilmu
 9. Ingatlah perkataan Imam Kholil bin Ahmad, manusia itu ada empat macam :
 • Yang berilmu tapi tidak sadar berilmu berarti ia sedang tidur, maka bangunkanlah dia
 • Yang Sadar bahwa dirinya tidak berilmu, maka didiklah dia
 • Yang sadar bahwa dirinya berilmu, jadikanlah dia sebagai guru
 • Yang tidak sadar bahwa dirinya tidak berilmu, dan merasa memiliki ilmu maka jauhilah dia karena dia adalah jahil murokkab
 1. Ketahuilah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tiga :
 • Ahlul hadits yaitu para shohabat dan Tabi’in
 • Ahlul Wijdan yaitu para auliya (Mukasyifin)
 • Ahlul kalam yaitu mengajarkan dan mempelajari sifat 20 atau sifat 13
 1. Ingatlah :
 • Hidup  dengan teknologi akan menjadi mudah
 • Hidup dengan seni akan menjadi indah
 • Hidup dengan agama akan menjadi ibadah
 1. Berbuatlah kebaikan selama masih memungkinkan dan tetaplah beramar ma’ruf nahi munkar meskipun belum berhasil